Mas'uuliyadda Bulshada

z

Xuquuqda Aadanaha

zx1

Caafimaadka Shaqada & Badbaadada

w1

Anshaxa Ganacsiga

w4-1

Deegaanka-Xuquuqda Dhulka

bt1-1

Mas'uuliyadda Bulshada